Binh chủng Công binh tổ chức Tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 14-3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Binh chủng Công binh tổ chức Hội nghị tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tùng, Phó tư lệnh, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của BCCB dự khai mạc