banner

Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành của Công ty theo Quyết định số 2948/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng; Gồm:

Quản lý, điều hành

Ban quản lý điều hành Công ty: Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc; 03 Phó Giám đốc; Kiểm soát viên và Kế toán trưởng (kiêm Trưởng phòng TC-KT);

Cơ quan nghiệp vụ gồm 8 phòng: Phòng Kế hoạch, Phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Phòng Chính trị, Phòng Xuất nhập khẩu - Thương mại dịch vụ, Phòng Vật tư, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Hành chính - Hậu cần, Phòng KCS;

Đơn vị thành viên: Gồm 06 phân xưởng và 01 xí nghiệp: Phân xưởng Động cơ, Phân xưởng Tổng thành, Phân xưởng sản xuất lắp ráp, Phân xưởng Cơ khí chế tạo, Phân xưởng Cơ khí kết cấu thép, Xí nghiệp Xây lắp.

***Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh***

Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Ngành nghề kinh doanh

Sau khi chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên, Công ty 756 đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300534891, do Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2010, thay đổi lần thứ nhất ngày 15 tháng 8 năm 2014 gồm 45 ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

Ngành nghề kinh doanh chính:

Sửa chữa xe máy công binh, công trình; sản xuất phụ tùng xe máy, dây thép gai bùng nhùng; sản xuất kết cấu thép, thiết bị nâng, hạ, bốc xếp, máy xây dựng, máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các máy chuyên dụng khác; đóng tàu và cấu kiện nổi;

Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bến cảng v.v. Khảo sát, dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ.

Ngành nghề kinh doanh phụ trợ

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất;

Kinh doanh vật tư, phụ tùng xe máy, xăng dầu, vật liệu xây dựng, hàng điện máy, công nghệ phẩm; Kinh doanh thương mại, dịch vụ vận tải, kho bãi.