banner

Năng lực sản xuất Nhà máy Z756/BCCB

Năng lực sản xuất nhà máy Z756/BCCB hiện nay, bao gồm:

- Sửa chữa xe máy công binh, sửa chữa lưu động xe - máy cho các đơn vị quân đội, chủ yếu trong khu vực phía Nam.

- Đầu tư công nghệ vào lắp đặt dây chuyền sửa chữa máy phát điện đặc biệt là loại máy có công suất lớn từ 500kw, 1.600kw đến 2.100kw

- Các mặt hàng gia công kết cấu thép, chế tạo cơ khí, xây dựng cầu đường.

- Thực hiện công tác rà phá bom mìn.