banner

Binh chủng Công binh rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

QĐND Online – Chiều 14-7, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giai đoạn (2015-2017). Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng chủ trì hội nghị.

 

Binh chủng Công binh rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

  Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng chủ trì hội nghị.

Báo cáo rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn của Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh đánh giá: Trong giai đoạn vừa qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Binh chủng đã thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị; bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ; xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, kịp thời; triển khai thực hiện kiên quyết, hiệu quả.

 

Binh chủng cũng đã thường xuyên coi trọng công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đối với nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Binh chủng Công binh rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Các đại biểu đại diện các đơn vị trong toàn Binh chủng dự hội nghị.

Theo chỉ đạo của Binh chủng, hằng năm các đơn vị tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho 100% cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh chủng cũng đã thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tư tưởng; chủ động nắm chắc tình hình đơn vị, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh, nhất là những thời điểm nhạy cảm, dễ nảy sinh tư tưởng tiêu cực dẫn đến vi phạm kỷ luật và mất an toàn trong đơn vị. Duy trì chặt chẽ, nghiêm túc nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Duy trì nghiêm việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị ký cam kết không vi phạm kỷ luật. Kết hợp chặt chẽ giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn với xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh...

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các tham luận tại hội nghị cũng đã chỉ ra một số nguyên nhân trong công tác xây dựng chính quy của các đơn vị trong toàn Binh chủng chưa thực sự vững chắc. Việc duy trì thực hiện chế độ ngày, tuần ở một số cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa tốt, nhất là chế độ trực chỉ huy, trực ban, canh gác. Một số quân nhân chấp hành chưa nghiêm các quy định khi tham gia giao thông dẫn đến mất an toàn.

Tin, ảnh: CHU ANH