banner

Binh chủng Công binh sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 765 về nâng cao chất lượng huấn luyện

QĐND Online – Sáng 6-9, tại Hà Nội, Binh chủng Công binh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2013-2018) thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện. Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng Công binh chủ trì hội nghị; dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Xuân Cát, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng.

Trong 5 năm (2013-2018), Binh chủng Công binh đã lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765/ NQ-QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Chất lượng huấn luyện SSCĐ của toàn Binh chủng đạt kết quả vững chắc; trình độ và khả năng SSCĐ được giữ vững và nâng cao. Binh chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện; chương trình huấn luyện; nội dung và tổ chức phương pháp huấn luyện; nội dung chương trình đào tạo, gắn với huấn luyện và chiến đấu và đổi mới về công tác bảo đảm huấn luyện. 

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng Công binh chủ trì hội nghị.

Điểm nổi bật là các đơn vị công binh toàn quân, luôn bám sát chương trình huấn luyện cơ bản theo từng chuyên ngành: Công trình, vật cản, sở chỉ huy-trận địa, cầu quân sự, đường quân sự, bến vượt sông… để có biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm cho bộ đội giỏi về chuyên ngành, nắm chắc về kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh. Chú trọng việc tăng cường huấn luyện, thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện trong điều kiện khó khăn phức tạp. Bên cạnh đó, các đơn vị đã chủ động đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp đại đội, tiểu đoàn công binh; coi trọng rèn luyện năng lực độc lập chỉ huy trong diễn tập thực hành, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng có bắn đạn thật. Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm 100% các nội dung đạt khá, giỏi, chuyên ngành đạt giỏi, các đơn vị có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Xuân Cát, Chính ủy Binh chủng Công binh, trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW.

Binh chủng Công binh xác định giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của cấp trên về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nâng cao chất lượng huấn luyện. Tích cực đổi mới, tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu của binh chủng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG